HET KAN ANDERS. HET MOET ANDERS. OOK IN PAPENDRECHT.

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. En we staan voor participatie van iedereen in vormgeven aan de samenleving.

Papendrecht deelt eerlijk

PAPENDRECHT DEELT EERLIJK.

GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: zo weinig mogelijk belemmerende regels, zo veel mogelijk ruimte voor eigen keuzes van mensen. 
Ieder kind heeft een eerlijke kans om goed onderwijs te volgen en te ontdekken wat zijn of haar passies en talenten zijn. Goed onderwijs is een van de basiselementen om kinderen en volwassen zich te laten ontwikkelen. 
Een eerlijke gemeente richt zich op menselijke zorg, zorg die aansluit bij wat mensen nodig hebben, geen wachtlijsten, wel maatwerk. Een eerlijke gemeente bestrijdt armoede, helpt mensen naar werk, faciliteert vrijwilligerswerk en waardeert mantelzorg. Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen, in iedere wijk. 
Kortom, in onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het goed onderwijs.

Zon

DUURZAAM PAPENDRECHT

GroenLinks wil een economie en een leefomgeving die gezond, aantrekkelijk en duurzaam zijn. Schone energie en een circulaire economie hebben de toekomst. Ze houden de wereld en de regio leefbaar en gezond voor nieuwe generaties. Ze bieden kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Papendrecht en de regio hebben bij uitstek de mogelijkheid om te profiteren van deze ‘next economy’.

Pride

OPEN & DIVERS

Papendrecht is in onze visie een gemeente waar iedereen welkom is: bewoners, bezoekers, mensen die hier werken en mensen die een veilig onderdak zoeken. Dat kan alleen als we de samenleving samen gestalte geven. GroenLinks heeft daarbij vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte en vertrouwen: aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. Aan kunstenaars die ons kritisch laten nadenken en laten genieten. We zetten de wensen en mogelijkheden van mensen voorop, in plaats van de regels en structuren blindelings te volgen.