Het kan anders, het moet anders, ook in Papendrecht

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. En we staan voor participatie van iedereen in vormgeven aan de samenleving.

Eerlijk en sociaal

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Papendrecht laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed onderwijs te volgen, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

 

Groen & gezond

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat zij zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht 5 kunnen inademen. Ook voor volwassenen is voldoende groen en schone lucht van levensbelang: groen helpt bij vitaal ouder worden. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan volgende generaties.

Open & divers

Papendrecht is in onze visie een gemeente waar iedereen welkom is: bewoners, bezoekers, mensen die hier werken en mensen die een veilig onderdak zoeken. Dat kan alleen als we de samenleving samen gestalte geven. GroenLinks heeft daarbij vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte en vertrouwen: aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. Aan kunstenaars die ons kritisch laten nadenken en laten genieten. We zetten de wensen en mogelijkheden van mensen voorop, in plaats van de regels en structuren blindelings te volgen.