Houdt de wethouder zich wel aan de afspraken rondom de kinderboerderij?

Als GroenLinks hadden we flinke bezwaren tegen de plannen rondom de nieuwe kinderboerderij. Naar onze kritiekpunten is geluisterd en ze zijn opgenomen in de plannen. Zo konden we instemmen met de plannen. Wat blijkt nu? De wethouder (dhr. Koppenol, CDA) houdt zich niet aan de afspraken die wij gemaakt hebben met hem. Uit de advertentie waarin hij nieuwe bestuursleden zoekt, blijkt helemaal niet dat er bij de stichting 2 fte beroepskrachten gaan werken. Ook blijkt nergens uit dat 'gebruikers' van de kinderboerderij en medewerkers van de kinderboerderij zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe plannen. De plannen zijn al klaar! Tijd om wethouder Koppenol hierover eens flink aan de tand te voelen.

We hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Houdt de wethouder zich wel aan de afspraken rondom de kinderboerderij?

Als GroenLinks hadden we flinke bezwaren tegen de plannen rondom de nieuwe kinderboerderij. Naar onze kritiekpunten is geluisterd en ze zijn opgenomen in de plannen. Zo konden we instemmen met de plannen. Wat blijkt nu? De wethouder (dhr. Koppenol, CDA) houdt zich niet aan de afspraken die wij gemaakt hebben met hem. Uit de advertentie waarin hij nieuwe bestuursleden zoekt, blijkt helemaal niet dat er bij de stichting 2 fte beroepskrachten gaan werken. Ook blijkt nergens uit dat 'gebruikers' van de kinderboerderij en medewerkers van de kinderboerderij zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe plannen. De plannen zijn al klaar! Tijd om wethouder Koppenol hierover eens flink aan de tand te voelen.

We hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

De fractie van GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de gang van zaken rondom de kinderboerderij. In de raad waren we er samen uit en zijn er toezeggingen gedaan die ons als fractie over de streep hebben getrokken om voor het plan te stemmen dat er lag. Achter dat plan staan wij nog steeds. Een advertentie in het Papendrechts Nieuwsblad en enkele ‘rondzingende geruchten’ doen echter vermoeden dat de toezeggingen niet gestand worden gedaan.
  1. In het op 13 juni 2013 vastgestelde businessplan ten behoeve van de nieuwe kinderboerderij, is sprake van 2 fte. beroepskrachten. Deze zijn in dienst van de gemeente. Op de geluidsopnamen is te horen dat de portefeuillehouder zegt dat de beroepskrachten ‘nadrukkelijk worden betrokken bij de plannen’ en dat de Stichting daarmee ‘aan de slag gaat’. In de advertentie wordt genoemd dat een beoogde kwaliteit van een bestuurder onder meer is ‘werken met vrijwilligers’. Het woord ‘beroepskrachten’ komt in de hele advertentie niet voor. Wat is hiervan de achterliggende reden?
  2. In de advertentie worden enkele voorbeelden van taken van het stichtingsbestuur opgesomd (opstellen van statuten, beheren van het ‘huishoudboekje’, samenstellen van de nieuwe dierenpopulatie, opstellen van een activiteitenprogramma). Wat is er de oorzaak van dat de GroenLinks fractie nergens leest dat bestuursleden ook als taak hebben om ‘aan de slag gaan’ met de beroepskrachten? 
  3. Zijn de beroepskrachten, conform de toezeggingen van het college, betrokken geweest bij de plannen voor de nieuwe kinderboerderij? Zo ja, op welke manier? We willen hierbij data en tijden van overlegmomenten zien met daarbij welke beroepskrachten aanwezig waren.
In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 13 juni 2013 heeft de portefeuillehouder gezegd dat de Raad ‘absoluut’ op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de kinderboerderij. Echter, gelet op de inhoud van de advertenties stelt de GroenLinks fractie dat zij onvoldoende  is geïnformeerd. De inhoud van de advertentie lijkt niet overeen te komen met eerder gemaakte afspraken.
  1. Waarom heeft het college ons als raad niet geïnformeerd?
  2. Het gerucht gaat dat er tekeningen en verdere plannen klaar zijn voor de nieuwe kinderboerderij. Is dat juist? Gaat u ons daarover, conform de afspraak, informeren? Wanneer?
  3. Kunt u ons aangeven hoe de gebruikers van de kinderboerderij zijn betrokken bij de plannen? We willen hierbij data en tijden van overlegmomenten zien.
  4. Wie zijn de gebruikers die betrokken zijn bij de plannen? Op welke manier heeft u die geselecteerd c/q benaderd?
  5. Zijn bij de benaderde gebruikers ook de vrijwilligers van de ‘Papenhoeve’?