Uitgelicht

Donderdag 9 november 2017
René van Engelen, Fractievoorzitter

Mijnheer de voorzitter,
In deze algemene beschouwing wil ik namens de GroenLinks fractie ingaan op de volgende zaken:
- Waar zijn wij trots op
- Water- en groenbeheer
- Hoe de plaatselijke politiek soms omgaat met de samenleving
- een drietal complimenten

Mijnheer de voorzitter,
De afgelopen vier jaar maakte GroenLinks deel uit van de coalitie in Papendrecht. Er is veel bereikt. Bijna het gehele coalitieakkoord is gerealiseerd. Een greep uit de punten waar we trots op zijn en die we hebben bereikt, in samenwerking met inwoners, groeperingen, het college, coalitie- en oppositiepartijen:
– de initiatieven van burgers hebben de ruimte gekregen met als resultaat een flink aantal sociale moestuinen in Papendrecht en stukjes groen die door inwoners zelf als collectief worden onderhouden
– het bijenconvenant is door Papendrecht ondertekend en wordt uitgevoerd (kan nog beter!). Dit betekent gifvrij onderhoud, ruimte voor bloemen, ruimte voor insecten.
– we hebben ons hard gemaakt om van de Markt een huiskamer te maken. Daar past in onze ogen geen supermarkt in. We kijken uit naar de afwegingen en het besluit van het college.
– de lokale lasten zijn met ruim € 100 per jaar gedaald voor inwoners, we hebben goede voorzieningen en ruimte op de begroting om de komende jaren meer te kunnen doen.
– de Voedselbank Papendrecht heeft een nieuwe plek en de gemeente maakt het werk van de Voedselbank mede mogelijk.
– er komt (gratis) overdekt fiets parkeren op de Meent, naast het gratis parkeren voor auto’s in de parkeergarages.
– we voeren actie tegen de lozingen van Chemours en werken daarbij samen met onze fracties in andere gemeenten, de provincie, de Tweede Kamer en Europa. We trekken hierbij op met andere politieke partijen, bestuurders en organisaties als Milieudefensie.
– we hebben het deel boven de A15 groen gehouden.
– er zijn geslaagde acties voor meer zonnepanelen in Papendrecht.
– meer vuurwerkvrije zones.
– eventuele nieuwbouw voor het Voortgezet Onderwijs komt niet in parken.
- Mooie input van kinderen en jongeren voor de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda .
– Papendrecht doet mee aan de operatie Steenbreek waarbij we in Papendrecht zoveel mogelijk steen willen vervangen voor groen in verband met onder andere de waterafvoer en de zuivering van de lucht.
. ….en nog veel meer!
Tja, je zal maar oppositie zijn in Papendrecht.

Mijnheer de voorzitter,
Traditiegetrouw besteedt GroenLinks aandacht aan het groen in onze gemeente. We willen hierbij graag een compliment maken aan alle mensen die zich in Papendrecht inzetten voor aantrekkelijk groen, voor natuur. Als GroenLinks fractieleden maken we ons over een aantal groen- en natuurbeheer zaken zorgen. Deze willen wij aanpakken. Andere zaken zijn we trots op, die willen we behouden. Lang niet alles laat ik nu aan de orde komen. Wel een aantal belangrijke zaken. Dank hierbij aan de vele betrokken Papendrechters die ons hierbij weer van veel informatie hebben voorzien over groen en natuur.
Wat moet anders:
- slootbeheer: verwijderen kroos en baggeren/verwijdering plantmassa
- groenonderhoud
Wat willen wij behouden:
- gifvrije onkruidbestrijding
- bijenconvenant
- sociale moestuinen en andere (groene) burgerinitiatieven
Wat willen wij graag er bij:
- nog meer tegels omwisselen voor groen (operatie Steenbreek)
- groene speelplaatsen

Als GroenLinks willen we in de gebieden waar nu een B kwaliteit groenonderhoud is, een A kwaliteit onderhoud. Dit vinden wij iets waar een nieuwe coalitie voor moet gaan. En zo te horen vanavond, moet dat lukken! Nu willen we op korte termijn de volgende drie zaken aan de orde stellen. Dit doen wij in de vorm van drie moties:
Groenbeheer
Waterbeheer
Kroos

Mijnheer de voorzitter,
Papendrechters vinden het goed leven in Papendrecht. De gemeente moet hierbij een betrouwbare overheid zijn. Politici moeten hierbij mensen geen rad voor ogen draaien. Echter, de laatste tijd heeft de GroenLinks fractie hiervan een aantal onverkwikkelijke voorbeelden gezien. Geen goed voorbeeld voor de politiek.

Ik begin met de Kinderboerderij. De actie ‘ Red de kinderboerderij’ van OP heeft er toe geleid dat kinderen hun spaarpotje leegden om konijntjes te redden. Dit geld ging echter naar juridische kosten. Heeft OP de kinderen dit geld teruggegeven en sorry gezegd?

Het PAB zegt (quote): “Zonder onverwachte problemen had de kinderboerderij een structureel tekort van 26.000 euro.” Dat vindt GroenLinks een trap na naar het afgetreden bestuur van de Kinderboerderij. Zij hebben met het gegeven budget de boerderij goed gedraaid. Het tekort kwam door de juridische kosten.

De firma Korteland heeft aan alle kanten medewerking gekregen om een winkel mogelijk te maken. Door te blijven beweren als OP en PAB dat de gemeente blokkeert en ondernemertje pest, geef je valse hoop en roep je op tot het overtreden van de wet. De wet overtreden kan niet. Oproepen tot het zijn van een onbetrouwbare overheid kan niet.
Datzelfde gebeurde bij het pand van de Bibliotheek. Koppig blijven oproepen tot het zijn van een onbetrouwbare overheid en het niet aanpakken van de uitgestoken hand van het college om mee te denken helpt niet om te komen tot een oplossing met een breed draagvlak. Het is scoren voor de bühne en niet iets bereiken voor Papendrecht.

Seneca
Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C
Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar.

 

Ten slotte mijnheer de voorzitter willen wij nog drie complimenten geven:
- Hoe regionaal en lokaal de energietransitie ter hand wordt genomen, vol inzet en passie van bestuurders, inwoners, ambtenaren, ondernemingen en maatschappelijke organisaties
- hoe de Economic Board een bijzonder positieve duurzame inspirerende verbindende factor is in de regionale en lokale maatschappij, het stemt GroenLinks positief over de toekomst
- Dit college laat een mooi huishoudboekje achter, zowel inhoudelijk als financieel, iets waar een volgend college op verder kan bouwen.

Dank daarvoor!

Namens de fractie van GroenLinks,
René van Engelen,
fractievoorzitter